Olete ettevõtja, kes soovib maksimaalselt pühenduda oma firma põhitegevusele ja oskate hinnata korras raamatupidamist. Samas olete kalkuleerinud, et pole majanduslikult otstarbekas palgata endale raamatupidajat, üürida tema tarbeks ruume ning varustada teda arvutite-, raamatupidamisprogrammide- ja koolitustega. Siis just Teie jaoks ongi raamatupidamise teenus.

Pakutavad teenused

 • raamatupidamisteenus osaühingutele (), aktsiaseltsidele (AS), füüsilisest isikust ettevõtjatele (FIE) ja mittetulundusühingutele (MTÜ).
 • ettevõtete asutamine
 • raamatupidamise sisseseadmine, eeskirjade- ja kontoplaanide koostamine
 • komplektne raamatupidamine vastavalt kliendi vajadustele ja ettevõtte eripärale
 • käibemaksu arvestus ja deklareerimine maksuametile (KMD)
 • tuludeklaratsiooni (TSD) koostamine ja esitamine Maksuametile
 • põhivarade arvestus
 • palgaarvestus
 • töötajate registreerimine EMTA TÖRis
 • statistika aruannete koostamine ja esitamine Statistikaametile
 • majandusaasta aruande koostamine ja esitamine Äriregistrile
 • juriidiline nõustamine ja dokumentide koostamine
 • maksete ettevalmistamine/ülekandmine internetipangas
 • müügilaekumiste ja ostuvõlgnevuse aruannete koostamine
 • ettevõtte juhtimiseks vajalik igakuine aruandlus (kasumiaruanne, vahebilanss) 

Hinnapoliitika

Kuna iga firma on oma nägu ja isesoovidega, siis meie pakume väga paindlikku ja kliendisõbralikku hinnapoliitikat. Suures plaanis sõltub raamatupidamisteenuse hind soovitavate teenuste hulgast, töötajate arvust ja esitatavate dokumentide hulgast. 
Miinimumteenus raamatupidamise eest on 60.00 € (lisandub käibemaks) kalendrikuus. Miinimumteenus sisaldab:

 • Algdokumentide põhjal raamatupidamiskannete tegemine ja aruannete koostamine (kuni 25 kannet)
 • Klientide- ja tarnijatele tasumiste sisestamine, kliendi- ja ostuvõlgnevuste aruannete esitamine
 • Deklaratsioonide esitamine Maksu- ja Tolliametile
 • Kvartalibilansside ja –kasumiaruannete koostamine